logoEMT3

ISO 55001:2014

 

Mi az ISO 55001?

Ez a nemzetközi szabvány a vagyongazdálkodásra vonatkozó irányítási rendszer létrehozására, bevezetésére, fenntartására és fejlesztésére határoz meg követelményeket.

Ez a nemzetközi szabvány elsődlegesen azok számára készült, akik:

 • –részt vesznek egy vagyongazdálkodási rendszer létrehozásában, bevezetésében, fenntartásában és fejlesztésében;
 • vagyongazdálkodási tevékenységeket folytatnak és szolgáltatók;
 • belső és külső felek, melyek feladata a szervezet azon képességének felmérése, hogy meg tud-e felelni a jogi, szabályozási, szerződéses, valamint a szervezet által vállalt követelményeknek.

Az ebben a nemzetközi szabványban foglalt követelmények alkalmazására vonatkozó további útmutatás az ISO 55002 szabványban található.

A vagyongazdálkodásra vonatkozó általános tájékoztatás és ezen nemzetközi szabvány alkalmazásával kapcsolatos terminológiára vonatkozó információk az ISO 55000 szabványban találhatók. A szervezetek az alapelvek figyelembevételével segítséget kaphatnak vagyongazdálkodásuk szervezeten belüli fejlesztéséhez.


Mi a vagyongazdálkodás?

Általános áttekintés
Egy szervezet céljainak eléréséhez szükséges eszközök típusát és az eszközök kezelésének módját befolyásoló tényezők a következők:

 • –a szervezet jellege és célja;
 • a működési környezet;
 • a pénzügyi korlátok és a szabályozási követelmények;
 • a szervezet és az érintettek szükségletei és elvárásai.

Ezeket a befolyásoló tényezőket a vagyongazdálkodás létrehozása, megvalósítása, fenntartása és folyamatos fejlesztése során figyelembe kell venni.

A szervezetek számára elengedhetetlen az eszközök hatékony kezelése és irányítása az értékteremtés a kockázatok és a lehetőségek felmérése és kezelése révén annak érdekében, hogy elérjék a költségek, a kockázatok és a teljesítmény kívánt egyensúlyát. A szabályozási és jogszabályi környezet, amelyben a szervezetek működnek, egyre nagyobb kihívást jelent, valamint a számos eszköz által megtestesített kockázatok is folyamatosan változnak.

Ha egy szervezet a tágabb értelemben vett irányítási és kockázatkezelési keretrendszerébe beépíti a vagyongazdálkodás és az azt támogató vagyongazdálkodási rendszer e nemzetközi szabványban bemutatott alapelemeit, akkor az kézzelfogható előnyökkel és jól kihasználható lehetőségekkel járhat.

A vagyongazdálkodás a szervezet céljait az eszközökkel kapcsolatos döntésekre, tervekre és tevékenységekre alakítja át a kockázatalapú szemlélet alkalmazásával.

 

A vagyongazdálkodás előnyei:

A vagyongazdálkodás képessé tesz egy szervezetet arra, hogy céljainak elérése során eszközeiből értéket teremtsen. Az, hogy mi minősül értéknek, ezektől a céloktól, a szervezet jellegétől és szándékától és az érintettek szükségleteitől és elvárásaitól függ. A vagyongazdálkodás támogatja az értékek létrehozását, miközben egyensúlyban tartja az eszközökhöz kapcsolódó pénzügyi, környezeti és társadalmi költségeket, a kockázatot, a szolgáltatás minőségét és a teljesítményt.

A vagyongazdálkodás egyéb lehetséges előnyei:

 • jobb pénzügyi teljesítmény: elérhető a befektetések megtérülésének javítása és a költségek csökkentése az eszközök értékének megőrzése mellett, valamint a szervezeti célok rövid vagy hosszú távú megvalósításának feláldozása nélkül;

 • megalapozott eszközberuházási döntések: lehetővé teszi a szervezet számára a döntéshozatal javítását, valamint a költségek, a kockázatok, a lehetőségek és a teljesítmény eredményes kiegyensúlyozását;

 • kezelt kockázat: csökkenti a pénzügyi veszteségeket, javítja az egészséget és a biztonságot, a jó üzleti kapcsolatokat és hírnevet, minimalizálja a környezeti és a társadalmi hatásokat és ezeken keresztül a biztosítási díjak felárának, a bírságoknak és a büntetéseknek, mint terheknek a csökkentését eredményezheti;

 • jobb szolgáltatások és kimenetek: az eszközök teljesítményének a biztosítása jobb szolgáltatásokhoz vagy termékekhez vezethet, amelyek folyamatosan teljesítik vagy felülmúlják a vevők és az érintettek elvárásait;

 • kinyilvánított társadalmi felelősség: a szervezet képességének a javításával, például a kibocsátás csökkentésével, az erőforrások megóvásával és az éghajlat változáshoz való alkalmazkodással lehetővé teszi a társadalmi felelősség, az etikus üzleti gyakorlat és a gondosság bemutatását;

 • kinyilvánított megfelelés: a törvényi, egyéb jogi és szabályozási követelményekhez való átlátható alkalmazkodás, valamint a vagyongazdálkodási szabványok, a politikák és a folyamatok betartása lehetővé teszi a megfelelés bemutatását;

 • megnövekedett hírnév: nagyobb vevői elégedettség az érintettek tudatossága és bizalma révén;

 • jobb szervezeti fenntarthatóság: a rövid és a hosszú távú hatások, kiadások és teljesítmény hatékony kezelése javíthatja a működés és a szervezet fenntarthatóságát;

 • nagyobb hatékonyság és eredményesség: a folyamatok, az eljárások és az eszközteljesítmény felülvizsgálata és javítása növelheti a hatékonyságot és az eredményességet, valamint segítheti a szervezeti célok elérését.

 

A vagyongazdálkodási rendszer

A szervezetnek létre kell hoznia, be kell vezetnie, fenn kell tartania és folyamatosan fejlesztenie kell a vagyongazdálkodási rendszert a szükséges folyamatokkal és kölcsönhatásaikkal együtt, összhangban ennek a szabványnak a követelményeivel.

A szervezetnek ki kell dolgoznia egy stratégiai vagyongazdálkodási tervet, amely tartalmazza a vagyongazdálkodási rendszernek a vagyongazdálkodási célok elérésének támogatásában betöltött szerepére vonatkozó dokumentációt.

 

Keresés

Gyors információ

Cégünk rendszertanúsításokkal és képzésekkel kapcsolatos szolgáltatásairól felmerülő kérdése esetén kérem hívja munkatársunkat információs vonalunkon, ahol részletes szakmai válaszokat kaphat a kérdéseire.
icon telefon3

Információs telefonszámunk:
+36-23-444-275